Kritiek ontvangen op je fotowerk

    Door social media is het delen van foto’s erg eenvoudig geworden, maar is de nadruk meer en meer komen te liggen op het verzamelen van likes. Kritiek op je werk krijg je nauwelijks. Of wel, maar nietszeggend.…

    Read More